PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie pełnej księgowości obejmuje:

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie książek przychodów i rozchodów obejmuje:

Badanie sprawozdań finansowych (audyt)

Badamy sprawozdania finansowe firm :

Oferujemy Państwu wcześniej sprawdzone formy współpracy
w zakresie badania sprawozdań finansowych:

Zawierając umowę wieloletnią zapewniamy: Zawierając umowę odnawialną co roku zapewniamy: W przypadku długotrwałej współpracy oferujemy bonifikatę

Przeglądy ksiąg rachunkowych

Przeglądy ksiąg rachunkowych obejmują:

Badanie planu podziału

Oferujemy badanie planu podziału, łączenia lub przekształcenia spółek handlowych Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych jednostki zmieniające formę lub strukturę własności zobowiązane są przedstawić Sądowi Rejestrowemu odpowiedni plan, który podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Doradztwo finansowo-księgowe i podatkowe:

Współpracujemy i pomagamy nowym podmiotom.

Ekspertyzy

Opracowujemy ekspertyzy w zakresie:

Programy księgowe

Pracujemy na:

Dane

Siedziba główna

41-503 Chorzów

ul. Narutowicza 1

tel. (32) 245-92-01 wew. 2228

faks (32) 245-92-22

Oddział

41-500 Chorzów

ul. Kilińskiego 1/11

tel. (32) 247-68-38

Na skróty: