WITAMY

Podstawa prawna działalności

Biuro Księgowo-Podatkowe "Koncept-Finanse" jest Spółką z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem 96036.

Firma powstała w 1992 roku jako Przedsiębiorstwo Informatyczno-Wdrożeniowe  "Koncept - Zach" Spółka z o.o.

Od 2002 roku firma działa pod nazwą Biuro Księgowo-Podatkowe "Koncept-Finanse" Spółka z o.o. W tym też roku, została wpisana pod numerem 2679, na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych .

Rodzaje działalnoŚci:

 

 

 

 

 

 

Dane

Siedziba główna

41-503 Chorzów

ul. Narutowicza 1

tel. (32) 245-92-01 wew. 2228

tel. (32) 245-92-11

tel. (32) 245-92-31

tel. (32) 245-92-13

faks (32) 245-92-22

Oddział

41-500 Chorzów

ul. Kilińskiego 1/11

tel. (32) 247-68-38

Na skróty: